Законови промени, касаещи прехвърляне на дружествени дялове – какво трябва да знаем

Законови промени, касаещи прехвърляне на дружествени дялове – какво трябва да знаем

Бизнес

Процесът по прехвърляне на дружествени дялове е нещо, с което всеки управител следва да бъде запознат. Ако сте част от управлението на ООД структура, то в някакъв момент е възможно да се наложи да се занимаете с процедурата. Именно с такава цел е и днешната статия – ще се опитаме да хвърлим яснота по въпроса, както и да е обърнем внимание на основните законови промени от последните години, които действително видоизмениха процеса по прехвърляне на дружествени дялове.

Как законът разглежда въпроса с прехвърляне на дружествени дялове?

Законът от преди 2016г. значително се различаваше от сегашните законови постановления – смеем да кажем, че сегашната ситуация въвежда много повече яснота и прозрачност на процеса по прехвърляне на дружествени дялове.

Преди няколко години се изискваше нотариална заверка на договора между управителите и бъдещите собственици на фирмени дялове. Практиката е показвала, обаче, че тази мярка е крайно недостатъчна и крие рискове от предприемане на множество измами и незаконно присвояване на фирми. Поправката в закона в годините след 2016г. изисква самото съдържание на договора също да подлежи на нотариална заверка. Тази промяна, сама по себе си, допринася с много по-детайлно и щателно проследяване на цялостната процедура – така и се минимизира рискът от злоупотреби.

Друга съществена промяна разглежда невъзможността от прехвърляне на дружествени дялове на трети лица, ако фирмата има неизплатени заплати и осигуровки на своите служители. Това е съществена добавка към законовото положение, тъй като практиката преди това показваше именно такива нечестни деяния.

Какво представлява процедурата по прехвърляне на дружествени дялове?

 Ако трябва да разгледаме варианта, в който се прехвърлят дружествени дялове на трети лица, то винаги препоръчваме консултация със специалист, който максимално ефективно да ви преведе през процеса. Ако все пак следва да очертаем основните механизми, то бихме споменали необходимостта от свикване на дружествено събрание, на което своето съгласие в писмен вид дават управителите. Лицето, на което предстои да получи дружествени дялове, следва да представи молба за същото. При взимане на решение с мнозинство нотариално се заверяват договора и съдържанието му. Предоставя се документ от официалното управително събрание. С оглед на законовите постановления се подават декларации по съответните членове и се вписва управителят, който следва да прехвърли част или всичките си дружествени дялове.

Процедурата при прехвърляне на дялове за ЕООД е сходна, като изключим необходимостта от свикване на общо събрание предвид факта, че фирмата разполага с едноличен собственик.

Прехвърлянето на дружествени дялове подлежи на заплащане на държавна такса. Останалите разходи, които следва да възникнат, свързани с процедурата, касаят хонорарите на привлечените към процеса специалисти и консултанти. Безспорно е повече от добра идея да се допитате до експерти в областта, за да сте сигурни, че процедурата ще мине плавно и безпроблемно.