Какво е добре да знаем, преди да преминем към регистрация на фирма?

Интересно

Създаването на собствен бизнес е мечта за мнозина – едва ли ще срещнете човек, който да не желае да имплементира идеите си за развитие на личен бизнес в реалността.

Колкото и трудно да изглежда това начинание на пръв поглед, трябва да знаем, че, веднъж стартирали процедурата по регистрация на фирма, с изненада ще установим всъщност колко лесно и безпроблемно осъществяваме тази си цел. Днешната статия има за задача да даде основна информация, касаеща стъпките, които следва да предприемем. Ето какво трябва да знаете.

Процесът по регистрация на фирма е свързан с предоставянето на множество документация, ето защо е повече от добра идея да се консултирате с адвокат, преди да предприемете каквото и да е било. Най-добрият и лесен начин, по който да създадете собствен бизнес и да започнете да го управлявате и развивате, е регистрация на фирма. Това е основното решение, което предприемачите взимат. Ако изпитвате трудности в механизмите, регулиращи успешното регистриране на собствен бизнес, то не се тревожете – тук ще намерите необходимата информация за вас.

Регистрация на фирма – ЕООД или ООД?

Нека първо изясним в какво точно се състои разликата между ЕООД и ООД. Вероятно ви е правило впечатление, че различните фирми попадат в една от двете категории – чудили ли сте се каква е разликата между тях? Дали една регистрация на фирма ще протече като ЕООД или ООД, се обуславя от това колко собственици ще бъдат вписани към нея. Отбелязваме, че говорим за собственици, а не за управители – управителите биха могли да бъдат толкова, колкото е необходимо.

ЕООД фирмите са тези, които притежават един собственик. Той еднолично регистрира и управлява фирмата си. За ООД говорим тогава, когато собствениците са двама или повече – това са така добре познатите на всички ни дружества. Партньорите учредяват фирмата и сами решават колко управители да назначат към нейното управление. От гледна точка на ЕООД и ООД, това е основната разлика.

След като вече сте наясно с този факт, следва да обърнете внимание и на документацията, която ще се изисква от вас. Лесно бихте могли да достъпите до информация относно всички документи, които биха ви били необходими, за да задвижите процедурата. С цел да си спестите последващи главоболия и неразбории, ви препоръчваме да прегледате необходимата документация с адвокат, който да ви насочи, в случай, че нещо по книжата му се стори неизрядно.

Освен документацията разбира се, всеки собственик на фирма следва да открие банкова сметка, която да обслужва бизнеса му. Нямате ограничения или лимитации по отношение на банката, която ще изберете – работете с онази, която предоставя най-добрите опции за вас. Към списъка от документи, които ще са ви необходими за регистрация на фирма, трябва да прикрепите и бележка, удостоверяваща откриването на банкова сметка, както и такава за платена такса. Въведете фирмения капитал по сметката и сте готови да започнете да управлявате бизнеса си.