Ремонт на ел. инсталацията — какви електроматериали ще ви бъдат нужни?

Ремонт на ел. инсталацията — какви електроматериали ще ви бъдат нужни?

Дом и Градина

Колкото и добре да е проектирана електрическата инсталация, могат да възникнат различни аварии и необходимост от нейния ремонт или подмяна на отделните електроматериали. В кои случаи, според експертите на онлайн магазин ELX, това се налага и какви ел материали са необходими?

Кога се налага ремонт на електроинсталацията

Необходимост от ремонт може да възникне в различни случаи, но най-често е наложителна при осъвременяване на старата инсталация. В такъв момент се извършва пълна или частична подмяна на отделните електроматериали, но кабелите са приоритетни в началната фаза на основния ремонт. Те трябва да се сменят с нови, които имат подходящо сечение, отговарящо на съвременните стандарти за безопасност.

Не само кабелите подлежат на подмяна и ремонт. Такъв се извършва и при останалите отделни електроматериали като ел. контактите, ключовете за осветлението, електрическите табла и т.н. Тяхната повреда може да настъпи по различни причини, но най-често – при невнимателно боравене с тях или при късо съединение.

В какво се състоят ремонтните дейности и в какъв етап протичат

В зависимост от настъпилите проблеми и нуждата от смяна инсталационните ел. материали могат да се различават. Основно подобни електро части подлежат на подмяна при тяхната повреда и функционален отказ. Това означава, че сред най-често използваните електроматериали предимно се прибягва до смяна на ключове и контакти. В този случай, първо, необходимо е спиране на тока от главния бушон, демонтаж на повредените компоненти и поставяне на новите.

В случай че се налага изграждане на нова инсталация и пълната подмяна на отделните ел. материали, свързани към нея, последователността от действия основно изглежда така:

  1. Разработване и проектиране на схема за свързване — помага за лесното определяне местата на контактите, ключовете за осветлението и електроуредите.
  2. Демонтиране на старата ел. инсталация — елиминира се объркването при полагане на новите проводници.
  3. Полагане на нови електрически кабели с нужното сечение спрямо натоварването — за отделните консуматори е нужно различно сечение на проводниците. Бойлерът е по-голям консуматор от телевизора, което налага употребата на по-дебели кабели.
  4. Монтиране на компоненти, като накрайници, контакти, ключове — всичко е елементарно и почти всеки може да го направи самостоятелно.
  5. Монтаж и свързване на необходимите електрически табла — за целта е препоръчителна помощта на специалист.
  6. Проверка на всеки кръг от електроинсталацията за наличие на къси съединения и лоши връзки — преди подаването на електричеството е нужна цялостна проверка на изпълнението, свързаните електроматериали и връзките в разпределителните кутии.