разрушаване на сгради

Същността на процеса по разрушаване на сгради

Дом и Градина

Съвсем обективно погледнато, всъщност процесът по разрушаване на сгради би могъл да се определи условно като „обратно строене“.


За да се извърши този процес по най-правилния и безопасен начин, следва в детайли да се познават всички архитектурни и строителни особености.

Разрушаване на сгради, по същество, представлява събарянето, разглобяването и цялостното премахване на сграда или конструкция. За разрушаването на сгради може да се мисли като за „обратно строене“, ако сравняваме този процес с етапите по строене на една сграда от нулата. И двата процеса всъщност са обединени от множество общи инженерни принципи, конструкционни техники и мерки за безопасност. 

И за двете дейности е важно изпълнителите на проектите да имат обстойно разбиране относно типа на сградата, която ще изисква събаряне, както и реда, по който отделни елементи следва да бъдат премахвани от нея с оглед безпроблемното й и безопасно разрушаване.

За да се извърши максимално ефективно и безопасно процесът по разрушаване на сгради, следва професионалистите да познават в детайли използваните за градежа материали, както и точния начин, по който сградата е построена изобщо. Редът, по който отделни части от конструкцията ще бъдат премахвани, е от ключово значение за цялостното успешно извършване на операцията. Ако погрешно се отделят елементи, за които е твърде рано да бъдат премахвани, то е възможно да се предизвика преждевременно срутване, което, от своя страна, би могло да бъде предпоставка за опасност и възникване на инциденти и трагични случаи.

Случаите по планираното разрушаване на сгради следва да бъдат отнасяни до структурните инженери, защото именно те са специалистите, които имат детайлни познания относно строенето на сгради. Съответно, те най-добре биха могли да преценят откъде именно да започне процесът по разрушаването на сградата. 

След като се създаде детайлен процес по разрушаването на въпросната сграда, се пристъпва и към различните методи, чрез които това може да се осъществи.

Имплозията е честа практика, когато условията го позволяват. Ако сградата е висока и локацията, на която се намира, позволява контролиран взрив с цел разрушаване, то тогава имплозията е практиката, която специалистите предпочитат. Причините за това са няколко, като основната е бързото изпълнение на процедурата. При други методи, като например, селективното разрушаване, се снемат различни структури от елементи от сградата с цел повторното им използване или рециклиране. При този метод материали и суровини като дърво и метал, например, следва да бъдат запазени, затова те се размонтират отделно от цялата конструкция. Макар и ценен, този метод на разрушаване на сгради е доста бавен, ето защо в редица от ситуациите бива избягван за сметка на имплозията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.